Chỉ được phép Liên thông Y Dược khi đã có chứng chỉ hành nghề

356

Thí sinh muốn Liên thông lên Đại học Y Dược thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề chính là điểm mới trong Quyết định số 18/2017 của Thủ tướng Chính phủ mới được quy định.

Chỉ được phép Liên thông Y Dược khi có chứng chỉ hành nghề

Chỉ được phép Liên thông Y Dược khi có chứng chỉ hành nghề

Theo đó, Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về điều kiện Liên thông giữa trình độ Trung cấp, Cao đẳng với trình độ Đại học của Thủ tướng Chính phủ vừa được ban hành thì các ngành đào tạo khác không có nhiều thay đổi, chỉ riêng đối với nhóm ngành sức khỏe thì quy điều kiện Liên thông yêu cầu người học phải có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với mỗi môn thành phần đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Ngoài ra, đối với nhóm ngành sức khỏe, các trường sẽ không được tổ chức đào tạo Liên thông theo hình thức vừa học vừa làm đối với các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Y học dự phòng và Dược.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì việc tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Y Dược cũng sẽ giống với tinh thần của quy định Liên thông trước đây, tức là các trường sẽ được phép quyết định hình thức tuyển sinh theo các phương thức như tuyển sinh. Tuy nhiên, thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp Y Dược nếu muốn liên thông lên Đại học bắt buộc phải dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp THPT ở kỳ thi tuyển sinh Đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học, chứ không phải bằng kỳ thi cho riêng đối tượng thi liên thông. Chỉ tiêu tuyển sinh Liên thông chính quy hay vừa học vừa làm phải không vượt quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy.

Điều kiện về đối tượng dự thi Liên thông

Điều kiện về đối tượng dự thi Liên thông

Quyết định này được áp dụng đối với các trường Đại học quốc gia, Học viện, trường Đại học, Đại học vùng, các trường Trung cấp, Cao đẳng…các cá nhân, tổ chức có liên quan. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2017.

Điều kiện về đối tượng dự thi Liên thông

Đối với người dự thi Liên thông theo Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể như sau:

 “Điều kiện của người dự tuyển liên thông: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo và có một trong các văn bằng sau:

  1. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  3. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng hàm mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc Cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.

Tuyển sinh xét tuyển Cao đẳng Dược Cần Thơ năm 2017

Tuyển sinh xét tuyển Cao đẳng Dược Cần Thơ năm 2017

Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017”.

Nguồn: Caodangyduoccantho.edu.vn (tổng hợp)